Annedeki aneminin gebelik üzerine etkileri nelerdir?

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) KANSIZLIK – ANEMİ
Gebelikte anemi:
Gebelikte 1. ve 3. trimesterde hemoglobin 11 gr/dl’den düşükse veya 2. trimesterde hemoglobin 10.5 gr/dl’den düşükse anemi kabul edilir. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unun, dünyadaki gebe kadınların %50’sinden fazlasının, dünyadaki tüm kadınların 1/3’ünden fazlasının anemik olduğu tahmin edilmektedir. Gebelikte günde 6-7 mg demir ihtiyacı vardır.

Anemide başlıca şikayetler:
– Halsizlik ve yorgunluk (en sık görülen semptomdur)
– İştahsızlık
– Efor dispnesi (Eforla nefes darlığı olması)
– Baş ağrısı
– Çarpıntı
– Senkop (bayılma)
– Kulak çınlaması
– Uyku bozukluğu
– Saç dökülmesi
– Konsantrasyon bozukluğu
– Baş dönmesi
– Anjina pektoris (Göğüs ağrısı)

Anemilerde başlıca bulgular:
– Deri ve mukozada solukluk (en sık bulgu)
– Taşikardi (Nabzın hızlanması)
– Ejeksiyon üfürümü, hiperkinetik kalp yetmezliği
– Dil atrofisi (B12, folat ve demir eksikliğinde)
– Nöropati, ataksi (B12 eksikliğinde)
– Sarılık ve splenomegali (dalak büyüklüğü) (hemolitik anemilerde)

Annedeki aneminin gebelik üzerine etkileri nelerdir?
– Düşük doğum ağırlığı
– Preterm eylem (erken doğum)
– IUGR
– Operatif doğum
– Fetal ölüm
– Uzamış doğum riski gibi etkileri olabilir.

Leave a Reply